24
Th7

Tony

Biết đến CHC Decor là công ty mới nhưng khi làm việc chung với người lãnh đạo và thiết kế đã khiến tôi quyết định chọn CHC Decor đồng hành cùng mình trong những công trình tiếp theo.